TexterJag har skrivit dikter och prosa-loca på spanska och svenska sedan tonåren, en blandning av filosofi, prosa och poesi och revolutionära idéer. Har också skrivit för teater. Här är lite snuttar : "Un depósito de miedos

son los que incitan al ayer

a hacerse dueño del presente

e impedir su florecer""El nudo que hacemos al pensar"

- knuten som uppstår när vi tänker
PENGARNA SOM INTE FINNS 


Vi kan väl vara överens om att pengar

är från början en produkt av

människans föreställningsförmåga. Alltså

den finns för att vi tror att den finns. 

Pengar kom till som en lösning på

våra handelskomplikationer,

som en symbol för allt som vi 

gav ett värde.

Men de blev ett problem när de

fick ett värde i sig själva. Och ännu

mer när de som hade mycket kunde

generera, spekulera sig fram till

mer vinster.  

Idag är världen i händerna på dessa

imaginära krafter. De har kontroll

över marknaden, medierna, vapenindrustin

och därmed militären.

Det är lätt att känna maktlöshet inför 

en sådan världsbild. 


Men, vad skulle hända om vi,

som inte äger mycket kapital,

vi som är 99% av världens

befolkning och som arbetar

lika mycket eller mer än de som äger, 

om vi skulle inse vilken makt vi

egentligen har eftersom det är tack

vare vår tro som denna maktelit kan

behålla sin makt. 

Tänk om vi skulle säga att alla de pengar,

alla de miljontals dollar, euros, yen, rubel

som vår värld värderas med, inte finns längre.

Jo, tänk om vi i hela världen skulle

gå samman och sa stopp, detta

har gått för långt och vi vill

skapa en ny ekonomi, som är

rättvisare och klokare.

Vi behöver inte de rika för att

existera, de däremot behöver oss.

De behöver oss som arbetar och

framförallt behöver de folk som tror

på att deras pengar har ett värde.

Det påminner om den där

sagan om Kungens

genomskinliga kläder.

Vi kan tillsammans vara

den där pojken som skriker:

Men han har ju inga kläder!GRÖNA PENGAR 


Jag hade tidigare,för några år sedan,

ett annat förslag på förändring som var

något mildare.

Det handlade också om pengar och hur vi

kan skapa nya ekonomiska system .

Jag kallade den Gröna pengar och syftade

på en ny världsvaluta som bara kunde användas

inom goda handelsvilkor, t.ex rättvise handel,

ekologiska produkter, utbildning,

kultur, forskning.

Tanken var att ge en valuta moraliska

kvalitéer och på det sättet kunna ge

större intryck på hur vi formar vår

värld. Dagens valutor har ingen moral

och kan därför gynna vilken verksamhet

som helst bara den är lukrativ. Det är

just detta som är problemet med vårt

ekonomiska system,

att pengarna som vi använder

för att köpa bröd kan sedan användas

i vapenhandel och vi stödjer detta

ofrivilligt och omedvetet.

Gröna pengar skulle vara

ett sätt att låta folk

prioritera en ny marknad

som bejakar viss konsumtion

och exkluderar och fördömer

annan. Ju mer värde och

omfattning denna valuta

skulle få skulle den

såsmåningom kunna konkurrera ut

övriga valutor.

Det skulle vara att tvätta

pengar i ordets rätta

bemärkelse.