konst

Konstprojekt


I mitt arbete som musiker och konstnär deltar jag ibland också i flerdisciplinära projekt som t.ex.....