projekt

Kulturtemplet

GAO - Göteborgs alternativa orkester


Är som grundidé

att utforska orkesterformen utifrån mångfald, demokratiskt deltagande, gränsöverskridande och normkreativitet.Dessa utgångspunkter och tillgångar har genererat ett spännande musikaliskt sound och där flera musikstilar och röster får ta plats.goteborgsalternativaorkester.orgKulturtemplet använder det gamla vattencisternen på Gråberget i sitt konstnärliga utforskande, vision och praktik och är i ständig utveckling i takt med hur de konstnärliga interventionerna genererar nya ideer och

explorerar i nya

användningssätt,

ljussättningar och olika narrativ som i sin tur lämnar avtryck. 

Den extrema efterklangen har haft en betydande roll i utforskandet trots att olika områden har varit i fokus förutom musik och ljudbaserad konst,såsom arkitektur,kulturarv, hantverk och design,

andlighet, ekologi, hälsa, film, poesi, dans, perfomance